Αρθρο

 

ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

Διάστρεμμα της ποδοκνημικής αρθρώσεως ονομάζεται η τραυματική ρήξη  διαφόρων συνδέσμων της αρθρώσεως, αλλά χωρίς κάταγμα στα οστά. Ενίοτε όμως, ένα διάστρεμμα της ποδοκνημικής συνυπάρχει με κάταγμα οστού, οπότε πρόκειται για μικτή τραυματική βλάβη.

Η λέξη «διάστρεμμα» είναι αρχαία ελληνική, προερχόμενη από το ρήμα «διαστρέφω».

       Τα διαστρέμματα της ποδοκνημικής αρθρώσεως διακρίνονται κλινικώς σε τρεις βαθμούς ανάλογα με τη βαρύτητά τους. Η στατιστική κατανομή ανάμεσα στις τρεις ομάδες είναι πρακτικά αδύνατη, γιατί συνήθως οι ασθενείς με διάστρεμμα πρώτου βαθμού δεν πάνε στο γιατρό και αυτοθεραπεύονται. Κατ’ εκτίμηση όμως, υπολογίζεται ότι το 75% είναι πρώτου βαθμού, το 20% είναι δευτέρου βαθμού και το 5% είναι τρίτου βαθμού.

        Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συχνά κατάγματα της ποδοκνημικής συνοδεύονται πάντα και από ρήξεις συνδέσμων (διάστρεμμα). Η ταξινόμηση των διαστρεμμάτων έχει ως εξής:

    * 1ου βαθμού διαστρέμματα: Ελαφρά ρήξη, διάταση των συνδέσμων,
    * 2ου βαθμού διαστρέμματα : Μερική ρήξη των συνδέσμων και
    * 3ου βαθμού διαστρέμματα : Πλήρης ρήξη των συνδέσμων.

Κλινική εικόνα

     Η κλινική εικόνα των διαστρεμμάτων της ποδοκνημικής ποικίλει σε βαρύτητα ανάλογα με το στάδιο της βλάβης, αλλά και από το πόσο χρονικό διάστημα πέρασε από τον τραυματισμό. Η πιο απλή περίπτωση διαστρέμματος είναι να «γυρίσει» σε κάποιον το πόδι ελαφρά όταν περπατά και να συνεχίσει το βάδισμα ανενόχλητος, και η βαρύτερη περίπτωση είναι να γίνει ολική ρήξη ομάδας συνδέσμων με μεγάλο αιμάτωμα. Ο ασθενής είναι είτε αθλητής που υφίσταται μια στροφική βλάβη στην ποδοκνημική άρθρωση, είτε εργαζόμενος, είτε ένας απλός βαδίζων.

Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει πόνο, οίδημα (πρήξιμο), αιμάτωμα, εκχυμώσεις, δυσκαμψία, και χωλότητα (ο ασθενής δεν μπορεί να βαδίσει εύκολα).
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
       Η θεραπεία ειναι ανάλογα με τον βαθμό του διαστρέμματος και ορίζετε απο τον ορθοπεδικό.

      Σε διαστρέμματα 1 βαθμού(με ξεκούραση ,παγο και την αναλογη φαρμακευτικη αγωγη απο τον γιατρο) σε 2-3 μερες οι ασθενείς επανερχονται σε ολες τις δραστηριοτητες(στους αθλήτες και ειδική ενδύναμωση) ,ενώ στα 2 και 3 βαθμου πρέπει να γίνει και φυσικοθεραπεια.Σε πολύ βαρειες περιπτωσεις μπαίνει μεχρι και γυψος ή ειδικοί νάρθηκες .Η φυσικοθεραπε’ια  (κυριως στους αθλητες για ποιο γρηγορη επανενταξη στις αθλητικες τους δραστηριοτητες)με τα εξης μέσα:  υπερηχα,laser,ελαφριες μαλαξεις,διασταυρούμενα ρεύματα,δινόλουτρα,κρυοθεραπεία(GAME READY φώτο) και προς το τέλος και πριν επανελθει ο ασθενής στις δραστηριοτητές του γινονται ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας, τραμπολίνο και ασκησεις ενδυνάμωσεις.
       Προληπτικά καλο είναι οταν γινει καλά ο ασθενεις να γίνει εξέταση πελματογραφήματος.
       Η πιο συγχρόνη θεπαπεία είναι με εφαρμόγη INDIBA(φωτο) σε συνδύασμο με κρυοθεραπεία (GAME READY) και ασκήσεις ιδιοδεκτικοτήτας σε συνδυασμό  ασκήσεις με BLACKROLL.